przeżerać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

przeżerać -am, -ają
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…tylko co drugi dzień i nie zgłaszał pretensji. Zatęchła wilgoć przeżerała mnie na wylot. Sieć z akrylu była na wykończeniu. W…

 

…skorupą. Wykwity wezbranych pęcherzy szerzyły się jak pożar, rozlewały daleko, przeżerały twarze.
– Przeklęty ten dzień!
Smugi żółci przyschniętej do ust i…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego