quantum satis

Wielki słownik ortograficzny PWN*

quan•tum satis (skrót: q.s.) a. quantum sufficit
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego