rachunkowość

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
rachun•kowość -ści
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

Komentarz do ustawy o rachunkowości...; Krzysztof G. Szymański 55 zł
Rachunkowość jednostek ubezpieczeniowych. Część I – ewidencja, finanse, kontrola; Czesław Paczuła 40

 

122 222

PRAWO PRZEDSIĘBIORCY
DLA KSIĘGOWEGO, KADROWCA I PRAWNIKA
PODATKI,
RACHUNKOWOŚĆ, PRAWO PRACY, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE,
OBRÓT GOSPODARCZY
pięć wyodrębnionych tematycznie działów

 

2000 r. Tekst ustawy z wprowadzeniem 18 zł
Vademecum Rachunkowości
Rachunkowość podatkowa; Irena Olchowicz 65 zł
Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych za

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego