radar

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
radar -ru, -rze; -rów
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

zjawisko nasiliło się. Coraz mniejsze załogi statków handlowych oraz pomoc radaru znacznie ułatwiają piratom działanie. Najczęściej atakują na
wodach Indonezji, Tajlandii

 

falowców zwrócone były w stronę posypanej żwirem drogi prowadzącej do radaru.
– To pewnie Szulim z Nowickim! – usłyszałem głos Podkalickiego. – Idą na

 

obserwacyjnych.
Do najbardziej rozpowszechnionych technik teledetekcyjnych w badaniach meteorologicznych należą
radary, sodary (radary akustyczne) oraz radiometry. Wprowadzenie teledetekcji do badań atmosfery

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego