radionuklid

Wielki słownik ortograficzny PWN*

radio•nuklid -du, -dzie; -dów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…czas t jest bardzo mały w porównaniu z czasem półrozpadu radionuklidu A, z równania (2.5-12) uzyskujemy:

2.6. Jednostki…

 

…w postaci ((...)) gdzie ((...)) są stałymi niezależnych rozpadów, odpowiadających ((...)) Szybkość rozpadu radionuklidu A jest więc równa sumie szybkości tworzenia się nuklidów B…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego