resort

Wielki słownik ortograficzny PWN*

resort -rtu, -r•cie; -rtów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…apetyt trzeba będzie powściągnąć.

Warszawska spółka EnergSys sporządziła na zlecenie
resortu ochrony środowiska projekt tzw. alokacji uprawnień na lata 2005-2007…

 

…tego typu problemów. Podobne warunki zaproponowano też Polsce. Według szefa resortu obrony, dokonany przez Czechy i Węgry wybór gripena nie był…

 

…sprawiedliwości, choć sprawa jeszcze nie jest przesądzona, Jacek Socha – szefem resortu skarbu, Andrzej Spychalski – ministrem infrastruktury, Rudnicki – ministrem zdrowia, Mirosław Sawicki…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego