standard

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
stan•dard -rdu, -rdzie; -rdów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego