standard

Wielki słownik ortograficzny PWN

stan•dard -rdu, -rdzie; -rdów

Słownik języka polskiego PWN

standard
1. «poziom towarów lub usług, zwłaszcza spełniający podstawowe wymagania»
2. «typowy i przeciętny model czegoś»
3. «temat pochodzący z muzyki popularnej, służący w jazzie jako podstawa improwizacji»
standardy «normy określające podstawowe wymagania stawiane czemuś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

standard
8.07.2002
Dzień dobry.
Prosimy o informację, która z poniższych form jest poprawna: standard czy standart?
standard i standardowy
6.06.2001
Czy poprawne jest używanie formy standart? Według mnie jedyna poprawna jest forma standard. Dziękuję.

Pozdrawiam,
Konrad Sierakowski
standard i standardowy
5.09.2001
Proszę podać poprawną formę pisowni: STANDART czy STANDARD?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zgodna z instrukcją techniczną K-1) oraz podstawowy krój pisma "standard".

    3.4.3. Cechy generujące wartość taksacyjną nieruchomości pozyskiwane podczas...
  • ... Wydłużył się zatem czas, na który kredyt może być udzielony - standardem
    jest 20 lat, choć pierwsze banki wprowadziły właśnie kredyt
    dwudziestopięcioletni...
  • ... Nic więcej zrobić niestety nie można, ponieważ polskie prawo określa standardy, jakie powinny spełniać takie ośrodki, ale nie daje odpowiednich narzędzi...

Encyklopedia PWN

standard
[ang.],
muz. popularny temat muzyczny w jazzie, służący do opracowania lub improwizacji.
Standard Oil
[stạ̈ndərd oıl] Wymowa,
amerykański koncern przemysłu petrochemicznego;
ekon. wskaźnik, indeks giełdowy 500 amerykańskich spółek, dobranych wg kryterium wielkości, płynności i reprezentatywności dla danego sektora przemysłowego;
ekon. kryteria dotyczące wymaganych lub/i używanych w praktyce zasad i metod stosowanych w rachunkowości;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego