standard

Wielki słownik ortograficzny PWN

stan•dard -rdu, -rdzie; -rdów

Słownik języka polskiego PWN

standard
1. «poziom towarów lub usług, zwłaszcza spełniający podstawowe wymagania»
2. «typowy i przeciętny model czegoś»
3. «temat pochodzący z muzyki popularnej, służący w jazzie jako podstawa improwizacji»
standardy «normy określające podstawowe wymagania stawiane czemuś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego