staro-wysoko-niemiecki

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
staro-wysoko-niemiec•ki (skrót: st.-wys.-niem.)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego