teoria

Wielki słownik ortograficzny PWN*

teoria -rii, -rię; -rii: teoria Wielkiego Wybuchu
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…czwarte, teorie budowane w rozwiniętych naukach empirycznych mają często charakter teorii idealizacyjnych, zbudowanych z twierdzeń idealizujących, to znaczy twierdzeń odnoszonych nie…

 

…w języku form różniczkowych.
Sformułowanie to umożliwia zastosowanie potężnego aparatu
teorii homologii
i kohomologii w przypadku nietrywialnych topologicznie przestrzeni i konfiguracji…

 

…chiń. shixuanmen; jap. jugenmon) szkoły
Sutry Girlandy Kwiatów. Według tej
teorii wszystkie elementy, niezależnie od
tego, czy są duże, czy małe…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego