uwypuklić

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
uwypuklić -lę, -lą; -lij•cie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego