veto

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
veto (sprzeciw) vecie; zob. weto
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego