videoclip

Wielki słownik ortograficzny PWN*

video•clip -pu, -pie; -pów; zob. wideoklip
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego