vis

Wielki słownik ortograficzny PWN*

vis (pistolet) -sa, -sie; -sy, -sów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…osobiste w wysokości minimum 2000 złotych (netto) miesięcznie. Karta kredytowa VISA PEKAO/LOT VOYAGER jest wydawana wyłącznie osobom pełnoletnim.

Opłata roczna…

 

…unieważnienia przez Bank.
2. Karta unieważniona zostaje wycofana z systemu
VISA i musi zostać zwrócona do Banku.
3. Unieważnienie karty nie…

 

…nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego oraz regulacje VISA International…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego