wycena

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wycena -enie, -enę; -en
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…regulatora procesów gospodarczych. Przez grę popytu i podaży dokonuje obiektywnej wyceny poszczególnych towarów, czyli ustala ich ceny. Cena dla poszczególnych podmiotów…

 

…zawieranych transakcji nie zapewnia rzetelnej wyceny. zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. stosuje się zasady określone w art. 39 Regulaminu.
Artykuł 38…

 

…kontaktów biznesowych, różnego rodzaju wartości niematerialnych i prawnych, trudnych do wyceny, ale w decydujący sposób wpływających na pozycję rynkową przedsiębiorstwa.
Jakkolwiek…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego