wydajność

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wydaj•ność -ści
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Śmieciarz oznajmiał, że myśl Mao znakomicie poprawiła jego sprawność i wydajność. Chirurg przyszywał odcięte palce dzięki "myśli maotsetung", robotnicy, żołnierze, i…

 

…tłumaczy się emisję promieniowania. Charakterystyczną cechą takich scyntylatorów jest duża wydajność świetlna, mają one jednak mniejszą od scyntylatorów organicznych czasową zdolność…

 

…stacji pompowych i kompresorowych można będzie w latach najbliższych tę wydajność podwoić; ale osiągnie się w ten sposób ilości, których właśnie…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego