zaaklimatyzować

 
Wielki słownik ortograficzny
zaa•klimatyzować -zuję, -zują
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego