zachwaścić

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
za•chwaścić -chwaszczę, -chwaścisz, -chwaszczą; -chwaść•cie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego