zaczerpywać

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
zaczer•pywać -puję, -pują
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego