[240] 61.2. Imiona obce

61.2. [240] Imiona obce
W odniesieniu do imion obcych stosujemy następujące zasady:
a) Odmieniają się wszystkie imiona żeńskie zakończone na samogłoskę -a, np. Cynthia (Cynthii, Cynthię), Linda (Lindzie, Lindę), Martha (Marcie, Marthę), Ornella (Ornelli, Ornellę), Virginia (Virginii, Virginię).
Pozostałe imiona żeńskie nie odmieniają się, np. Alice, Catherine, Deborah, Hannah, Jacqueline, Margaret, Michelle, Sally, Sarah, Scarlett, Shirley.
b) Odmieniają się imiona męskie zakończone w wymowie:
– na spółgłoskę, np. Francis (Francisa, z Francisem, o Francisie), John (Johna, z Johnem, o Johnie), Jacques (Jacques’a, z Jakiem, o Jacques’u), Helmut (Helmuta, z Helmutem, o Helmucie), Joseph (Josepha, z Josephem, o Josephie a. Josefie), Ralph (Ralpha, z Ralphem, o Ralphie a. Ralfie), Keith (Keitha, z Keithem, o Keicie a. Keisie), Kenneth (Kennetha, z Kennethem, o Kennecie a. Kennesie), Max (Maksa a. Maxa, z Maksem a. Maxem, o Maksie a. Maxie), Felix (Feliksa a. Felixa, z Feliksem a. Felixem, o Feliksie a. Felixie), Gustav (Gustava, z Gustavem, o Gustavie a. Gustawie), Yves (Yves’a, z Yves’em, o Yvie a. Ywie), George (George’a, z George’em, o George’u), Georges (Georges’a, z Georges’em, o Georges’u), Pierre (Pierre’a, z Pierre’em, o Pierze), , Claude (Claude’a, z Claude’em, o Claudzie);
– na -a, np. Alosza (Aloszy, Aloszę), Andrea (Andrei, Andreę), Elia (Elii, Elię);
– na -o, np. Benito (Benita, o Benicie), Claudio (Claudia, o Claudiu), Paavo (Paava, o Paavie a. Paawie), Ernő (Erna, o Ernie), Niccolò (Niccola, o Niccolu), László (Lászla, o Lászlu).
Większość krótkich imion męskich zakończonych na -o: Leo, Mao, Theo, Ugo , a także Delano nie odmienia się.
– na -y, np. Henry (Henry’ego, o Henrym), Zachary (Zachary’ego, o Zacharym);
– na -i, np. Giovanni (Giovanniego, o Giovannim), Luigi (Luigiego, o Luigim), Jiři (Jiřiego, o Jiřim), Eddy (Eddy’ego, o Eddym), Charlie (Charliego, o Charliem), Jesse (Jessego a. Jesse’ego, o Jessem).
Można też odmieniać imiona zakończone na -e, -h nieme następujące po samogłosce oraz akcentowane na ostatniej sylabie, np.
Cesare [Czezare] (Cesarego, o Cesarem a. ndm);
Imre (Imrego, o Imrem a. ndm);
Joe (Joego, o Joem a. ndm);
Noah (Noaha, o Noahu a. ndm).
André (Andrégo, o Andrém a. ndm);
René (Renégo, o Reném a. ndm);
Louis (Louisa, o Louisie a. ndm);
Jednak imię François nie jest odmieniane.
Pozostałe imiona męskie nie odmieniają się, np. Andrew [Endrju], Hugh [Hju], Matthew [Metju], Radu [Radu].
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego