71. Zapisywanie słowiańskich nazw własnych zawierających swoiste znaki łacińskie

71. Zapisywanie słowiańskich nazw własnych zawierających swoiste znaki łacińskie
O transkrypcji i transliteracji z języków używających niełacińskich znaków ortograficznych piszemy w paragrafach 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82. W tym omówimy sposoby zastępowania znaków niestosowanych w polskiej ortografii. Z tym zagadnieniem mocno wiąże się problem przyswajania obcych nazw własnych.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego