[407] 93.11. Myślnik obok innych znaków interpunkcyjnych

93.11. [407] Myślnik obok innych znaków interpunkcyjnych
W przypadku gdy dochodzi do zbiegu myślnika i innego znaku interpunkcyjnego, postępujemy według następujących zasad:
a) przed myślnikiem pomijamy przecinek, np.
Nawet jeszcze w głębi snu, w którym potrzebę oparcia się i przytulenia zaspokajać musiał, używając do tego swej osoby, zwiniętej w kłębek drżący — towarzyszyło mu uczucie osamotnienia i bezdomności.
(B. Schulz)
b) kropkę, pytajnik, wielokropek i wykrzyknik przed myślnikiem pozostawiamy, np.
— Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy — odpowiedział po krótkim namyśle — to jest zły uczynek.
— Doskonale! — zawołał Staś — a dobry? — Tym razem odpowiedź przyszła bez namysłu:
— Dobry, to jak Kali zabrać komuś krowy.
(H. Sienkiewicz)
— Ja nie uwierzę, żebyś to pan, generał Krywult!!... — Jej wzrok skupił się na Wildem. — Krywult, generał Krywult... — mówiła pośpiesznie.
(J. Kaden-Bandrowski)
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego