chełpliwy

 
Słownik języka polskiego
chełpliwy «zarozumiały»
• chełpliwie • chełpliwość