gruźliczanka

 
Słownik języka polskiego
gruźliczanka iron. «woda sodowa z saturatora ulicznego»