niemało

 
Słownik języka polskiego
niemało
1. «w dość dużej liczbie lub ilości, np. Mają niemało pieniędzy.»
2. «w dość dużym stopniu, zakresie, np. Niemało się wczoraj nasłuchałam o twoich dzieciach.»