pokora

 
Słownik języka polskiego
pokora
1. «świadomość własnej niedoskonałości»
2. «uniżona postawa wobec kogoś»

• pokorny • pokornie • pokorniutki • pokorniutko • pokornieć