zniweczyć

 
Słownik języka polskiego
zniweczyć «zniszczyć coś doszczętnie»