transpozycja

 
Słownik języka polskiego
transpozycja
1. «zmiana charakteru utworu, obiektu itp.; też: to, co powstało w wyniku takiej zmiany»
2. «opracowanie lub zagranie utworu muzycznego w innej tonacji niż ta, w której został napisany»
3. mat. «zmiana kolejności dwóch sąsiednich elementów ciągu lub dwóch kolumn albo wierszy macierzy»

• transpozycyjny • transponować
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego