arogancja

 
Słownik języka polskiego
arogancja «zuchwała pewność siebie połączona z lekceważeniem innych»
• arogant • arogancki • arogancko • arogantka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego