explicite

 
Słownik języka polskiego
explicite [wym. eksplic-ite] «jasno, wyraźnie»