lichwa

 
Słownik języka polskiego
lichwa «pożyczanie pieniędzy na bardzo wysoki procent»