rekreacja

 
Słownik języka polskiego
rekreacja «aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu»
• rekreacyjny • rekreacyjnie