adorator

Wielki słownik ortograficzny

adorator -rze; -rzy (a. -rowie), -rów

Słownik języka polskiego

adorator «wielbiciel»
• adoratorka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Co się zowie i ile wlezie
4.05.2017
Szanowni Państwo,
czy zwroty ile wlezie i co się zowie zaliczają się do grupy sfrazeologizowanych, których nie oddzielamy przecinkiem od reszty wypowiedzi?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Moim zdaniem tak właśnie należy je traktować – nie mają one bowiem znaczenia czasownikowego: ile wlezie pełni funkcję przysłówka (‘bardzo dużo, bardzo mocno, bardzo intensywnie’), a co się zowie – partykuły (podkreśla ona trafność określenia tego, o czym mowa). Dlatego (nawet wbrew zapisom przykładów w niektórych słownikach) napisałabym: Wkuwał do kolokwium ile wlezie i Był to adorator co się zowie.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... na pluszowej kanapce, roześmiane i piękne.
    - Ach, oto mój młody
    adorator! - Panna Leopard wykrzyknęła te słowa i podeszła do osłupiałego Lucjana...
  • ... słuchawce ten jedyny głos. Jeśli nie dzowni, same wybieramy numer adoratora. Raz, drugi, dziesiąty... Tak właśnie postąpiła bohaterka filmu. Zostawiła chłopakowi...
  • ... na każde słowo. Samotna? Wszechświat obdarzy cię 12. świetnie ułożonym adoratorem. Związana? Zagraj z nim w chowanego na golasa i pozwól...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego