starający się

Wielki słownik ortograficzny PWN

starać się -am się, -ają się

Słownik języka polskiego PWN

starający się «ten, kto się ubiega o czyjąś rękę»
starać się
1. «dążyć do otrzymania lub do załatwienia czegoś»
2. «usiłować zrobić coś jak najlepiej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego