starający się

Słownik języka polskiego PWN*

starający się «ten, kto się ubiega o czyjąś rękę»
starać się
1. «dążyć do otrzymania lub do załatwienia czegoś»
2. «usiłować zrobić coś jak najlepiej»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego