e-mail

Wielki słownik ortograficzny

e-mail (poczta elektroniczna) e-mai•la a. e-mai•lu; e-mai•le, e-mai•li a. e-mai•lów

Słownik języka polskiego

e-mail [wym. imejl]
2. «wiadomość wysłana pocztą elektroniczną»
3. «adres internetowy użytkownika poczty elektronicznej»

• e-mailowy

Porady językowe

e-mail
4.03.2002
Bardzo proszę o pilne rozstrzygnięcie kwestii, która doprowadza do ostrych spięć w redakcji "Gazety Wyborczej": czy dopełniacz od słowa e-mail brzmi e-maila, czy e-mailu? Wprawdzie słownik Polańskiego podaje tę drugą formę jako poprawną, ale wiele osób ona razi.
Dopełniacz od e-mail brzmi zwykle e-maila. Forma e-mailu jest w dopełniaczu dużo rzadsza, ale nie ma podstaw, aby uważać ją za niepoprawną. Może za nią przemawiać analogia do dopełniaczy podobnych znaczeniowo rzeczowników: listu, faksu, telegramu.
Mirosław Bańko
e-mail i wyrazy grzeczności
10.10.2003
Szanowny Panie!
Odpowiadając na list o spoiler/ spojler, zadał Pan pytanie odnośnie pisania (zapewne i wymowy) słowa e-mail (mejl).Zastanawia mnie, dlaczego po polsku ma to być mejl, a nie e-mejl lub jeszcze lepiej i-mejl (imejl). Czemu opuszczona została litera e, świadcząca o liście elektronicznym, a nie zwykłym?
Z Poważaniem
Artur Nowakowski

P.S. Czy zaczynając list, powinno stawiać się wykrzyknik (Witam!, Szanowny Panie!)? Która pisownia jest poprawna: Z Poważaniem czy Z poważaniem?
Forma mejl świadczy o dobrym przyswojeniu tego wyrazu przez polszczyznę, co oczywiście wynika z popularności poczty elektronicznej. Literę e zachowaliśmy w nazwie oryginalnej, która zresztą jest też trochę „oswojona”, bo przecież się odmienia. Mamy więc wybór między oficjalnym e-mailem i potocznym mejlem. Na coś trzeba się zdecydować: kompromisowy e-mejl nie bardzo mi się podoba, i-mejl oraz imejl jeszcze mniej. Powinniśmy jednak pamiętać, że są to formy potoczne, a język potoczny w mniejszym stopniu podlega normalizacji i rządzi się sam. Wynalazczość językowa i potrzeba ekspresji są w nim nie mniej ważne niż utarty zwyczaj.
Nagłówek listu możemy zamykać wykrzyknikiem lub przecinkiem. W tym drugim wypadku następne zdanie powinno się zasadniczo zaczynać małą literą, co jednak wielu osobom wydaje się dziwne i wolą one zaczynać wiersz wielką literą po przecinku, jak to bywa w poezji. Inne osoby z kolei zwyczaj ten krytykują.
Formułę Z poważaniem piszemy tak, jak tu ją przytoczyłem, a więc z małym p. I to nawet, gdy bardzo kogoś poważamy.
Mirosław Bańko
e-mail
17.12.2002
W chwili obecnej nagminnie stosuje się określenie email (lub e-mail). Czy nie bardziej prawidłowa byłaby forma ePoczta (poczta elektroniczna w niektórych przypadkach jest zbyt długim zwrotem)?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam,
Andrzej Sobczak
Wobec e-poczty (raczej z dywizem i małym p) można mieć kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, e-mail (nie email) to nie tylko poczta elektroniczna, ale i list wysłany taką pocztą, a nawet adres pocztowy (np. Daj mi swój e-mail). Po drugie, e-poczta to językowa hybryda, a takie często są źle widziane. Po trzecie, czy warto wprowadzać nowe określenie czegoś, co ma już powszechnie używaną nazwę?
Z pewnością wiele zapożyczeń angielskich w dzisiejszej polszczyźnie można by zastąpić polskimi słowami. Ale nie walczmy z tym, co znane i potrzebne.
Mirosław Bańko

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... sposoby opanowania poszczególnych programów i umiejętności.
  NA PRZYKŁAD: Chcesz wysłać
  e-mail znajomym, i nie wiesz jak?
  1 Uruchom aplikację Outlook Express...
 • ... 08-61 / 648- 21-52
  http://www.kliwer.com.pl
  e-mail: kliwer@kliwer.com.pl

  Szanowni Państwo!
  Jest nam niezwykle miło...
 • ... nadając zwykły SMS na nr +48 503 591 866 lub e-mailem wawa@perfektra.com.
  Wszystkie prawa zastrzeżone
  Jan Koćnar PERFEKTRA
  POLSKA...

Encyklopedia

e-mail
[i: meıl; ang. electronic mail ‘poczta elektroniczna’]
→ poczta elektroniczna.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego