Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
hydrologia
Znaleziono 46 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wiele doświadczeń i nie zrealizowanych projektów. Z Jego przedwczesną śmiercią hydrologia Polska straciła wybitnego fachowca, a grono współpracowników - nieodżałowanego kolegę i...
 • ... pośredniego masażu serca na fantomie; budowa sprzętu nurkowego; medycyna nurkowa; hydrologia, fauna i flora; przepisy i zasady bezpieczeństwa; naprawa i konserwacja...
 • ... możliwe. Według koncepcji Boultona (Boulton, Jones, 1979; Boulton, Hindmarsh, 1987) hydrologia nieskonsolidowanych osadów podlodowcowych to klucz do mechanizmu szarży. Systematyczne badania...
 • ... definicja układu odniesienia,
  - górnictwo - rejestracja przemieszczeń gruntu, nawigacja platform wiertniczych,
  -
  hydrologia - nadzór przemieszczeń, ewidencja obiektów, szybka aktualizacja map,
  - inżynieria ruchu drogowego...
 • ... czasu) sympozja Międzynarodowego Towarzystwa Glacjologicznego są poświęcone ciągle innym zagadnieniom (hydrologia lodowców – 1969 r., teledetekcja glacjologiczna oraz pomiary i kartowanie...
 • ... kurs magisterski na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Budownictwa Wodnego - kierunek Hydrologia i Gospodarka Wodna, uzyskując dyplom mgr inż. hydrologa. W roku...
 • ... geoekologii z innymi naukami, zarówno przyrodniczymi (np. fitosocjologią, biochemią, bioklimatologią, hydrologią i in.), jak i humanistycznymi (zwłaszcza antropologią kulturową, etologią człowieka...
 • ... zlewniach w kierunku dostosowania do potrzeb gospodarczych stawianych przed nowoczesną hydrologią.
  9. Uznaje się za celowe i pilne rozważenie przez WDAP...
 • ... np. na Spitsbergenie). Ma to istotne konsekwencje, jeśli chodzi o hydrologię, dynamikę lodowca oraz zjawiska geomorfologiczne.
  Przepuszczalność firnu, a tym bardziej...
 • ... z komputera.
  Kolejnym referentem była doc. Barbara Fal z Zakładu
  Hydrologii Stosowanej. Przedstawiła ocenę krzywych przepływu (p. artykuł).
  Drugi dzień Zjazdu...
 • ... kilka wariantów modeli typu opad-odpływ, opartych o najnowsze osiągnięcia hydrologii światowej (teoria geomorfologiczna i geomorfoklimatyczna). Ostatnio jeden z wariantów modelu...
 • ... 1952 uzyskuje dyplom inżyniera hydrologa i rozpoczyna pracę w Dziale Hydrologii i Hydrografii Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego w Warszawie. W roku...
 • ... regionalnych w oddziałach przy wykonywaniu różnego rodzaju prac zleconych,
  - Zakład
  Hydrologii Stosowanej - do prac badawczych (modele opad-odpływ) w Pracowni Modelowania...
 • ... danych oraz opracowywania prognoz hydrologicznych. W pierwszej kolejności zrealizowano System Hydrologii Operacyjnej (SHO), który zautomatyzował rutynowe prace Pracowni Prognoz Hydrologicznych w...
 • ... opracowania i kontroli danych są dwie instrukcje opracowane w Zakładzie Hydrologii Stosowanej:
  1. "Tymczasowe zasady opracowania i gromadzenia materiałów obserwacyjno-pomiarowych...
 • ... w okresie MRG. Znalazł on uznanie dzięki pracom na temat hydrologii subpolarnych lodowców Spitsbergenu oraz związków zlodowacenia tego obszaru z klimatem...
 • ... obróbki podstawowych danych pomiarowych. W roku bieżącym rozpoczęto wdrożenia Systemu Hydrologii Historycznej we wszystkich Oddziałach (oprócz OGa). Autorami SHH są pracownicy...
 • ... Doskonalenie metod pracy i urządzeń pomiarowych - to przykładowo: wdrożenie systemu hydrologii historycznej, zastosowanie techniki ultradźwiękowej do pomiarów przepływu, spadku zwierciadła wody...
 • ... z uwzględnieniem wersji ogrzewanej.
  5. Ocenia się pozytywnie opracowanie Systemu
  Hydrologii Historycznej oraz formę i zakres wdrażania tego systemu w poszczególnych...
 • ... od referatu doc. Kazimierza Różdżyńskiego o zastosowaniu metod ultradźwiękowych w hydrologii (p. artykuł).
  Następnym referentem był Janusz Dziadosz z Oddziału w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego