Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
Podobna oczyszczalnia z wykorzystaniem reaktorów UASB i doczyszczaniem tlenowym eksploatowana jest przy zakładach Enso-Gutzeit w Finlandii.
Zakład produkuje 115000ton/rok celulozy siarczanowej, 100000ton/rok obu gatunków ścieru i 230000t/rok papieru. Odpływ ścieków wynosi 40000 m3/d. Do beztlenowego stopnia oczyszczania kierowane są tylko najbardziej stężone ścieki z produkcji ścieru i kondensaty siarczanowe. We wstępnej, kwasowej fazie fermentacji w reaktorze o pojemności 1450 m3 następuje rozkład nadtlenku wodoru, który jako utleniacz jest toksyczny w fazie fermentacji metanowej. W drugiej fazie w reaktorze UASB przy obciążeniu 11kg ChZT/( m3d) następuje rozkład ponad połowy ładunku zanieczyszczeń organicznych. Reaktor ten ma taką samą
Podobna oczyszczalnia z wykorzystaniem reaktorów UASB i doczyszczaniem tlenowym eksploatowana jest przy zakładach Enso-Gutzeit w Finlandii.<br>Zakład produkuje 115000ton/rok celulozy siarczanowej, 100000ton/rok obu gatunków ścieru i 230000t/rok papieru. Odpływ ścieków wynosi 40000 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/d. Do beztlenowego stopnia oczyszczania kierowane są tylko najbardziej stężone ścieki z produkcji ścieru i kondensaty siarczanowe. We wstępnej, kwasowej fazie fermentacji w reaktorze o pojemności 1450 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; następuje rozkład nadtlenku wodoru, który jako utleniacz jest toksyczny w fazie fermentacji metanowej. W drugiej fazie w reaktorze UASB przy obciążeniu 11kg ChZT/( m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;d) następuje rozkład ponad połowy ładunku zanieczyszczeń organicznych. Reaktor ten ma taką samą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego