Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
lata zwiększona ablacja powoduje przesunięcie linii wykresu b1 w lewo (por. rys. 4.9). Przetnie ona wtedy oś pionową w wyższym punkcie, znacząc nowe położenie ELA. Zmienią się proporcje pomiędzy powierzchnią strefy akumulacji a powierzchnią całego lodowca (współczynnik AAR zmniejszy się). Każdy lodowiec wykazuje związek pomiędzy AAR a ELA. Współczynnik AAR wykorzystuje się do pośredniego określania reszty bilansowej lodowców, podobnie jak ELA (np. Pelto, 1988). Rozważając teoretycznie tę zależność, w przypadku zerowej reszty bilansowej należy się spodziewać, że AAR będzie równe 0,5, a ELA będzie przebiegać na średniej wysokości lodowca. W naturze sytuacja jest jednak bardziej złożona i dla lodowców
lata zwiększona ablacja powoduje przesunięcie linii wykresu b1 w lewo (por. rys. 4.9). Przetnie ona wtedy oś pionową w wyższym punkcie, znacząc nowe położenie ELA. Zmienią się proporcje pomiędzy powierzchnią strefy akumulacji a powierzchnią całego lodowca (współczynnik AAR zmniejszy się). Każdy lodowiec wykazuje związek pomiędzy AAR a ELA. Współczynnik AAR wykorzystuje się do pośredniego określania reszty bilansowej lodowców, podobnie jak ELA (np. Pelto, 1988). Rozważając teoretycznie tę zależność, w przypadku zerowej reszty bilansowej należy się spodziewać, że AAR będzie równe 0,5, a ELA będzie przebiegać na średniej wysokości lodowca. W naturze sytuacja jest jednak bardziej złożona i dla lodowców
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego