Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
AAR
Znaleziono 19 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... nazywa się współczynnikiem powierzchni akumulacji (accumulation area ratio – AAR): AAR = S& S = S& S&+S$ = 1. S$ S.
  Na lodowcach...
 • ... zależność, w przypadku zerowej reszty bilansowej należy się spodziewać, że AAR będzie równe 0,5, a ELA będzie przebiegać na średniej...
 • ... się). Każdy lodowiec wykazuje związek pomiędzy AAR a ELA. Współczynnik AAR wykorzystuje się do pośredniego określania reszty bilansowej lodowców, podobnie jak...
 • ... proporcje pomiędzy powierzchnią strefy akumulacji a powierzchnią całego lodowca (współczynnik AAR zmniejszy się). Każdy lodowiec wykazuje związek pomiędzy AAR a ELA...
 • ... lodowca (współczynnik AAR zmniejszy się). Każdy lodowiec wykazuje związek pomiędzy AAR a ELA. Współczynnik AAR wykorzystuje się do pośredniego określania reszty...
 • ... się). Każdy lodowiec wykazuje związek pomiędzy AAR a ELA. Współczynnik AAR wykorzystuje się do pośredniego określania reszty bilansowej lodowców, podobnie jak...
 • ... wzrost wysokości EL, ponad pewną granicę, może wywołać skrajne zmniejszenie AAR, a nawet znalezienie się całej kopuły lodowej w strefie ablacji...
 • ... ablacji) nazywa się współczynnikiem powierzchni akumulacji (accumulation area ratio – AAR): AAR = S& S = S& S&+S$ = 1. S$ S.
  Na...
 • ... tej cofniętej pozycji stosunek powierzchni strefy akumulacyjnej do całego lodowca (AAR) jest o wiele większy niż w stanie wyjściowym (znaczna część...
 • ... proporcje pomiędzy powierzchnią strefy akumulacji a powierzchnią całego lodowca (współczynnik AAR zmniejszy się). Każdy lodowiec wykazuje związek pomiędzy AAR a ELA...
 • ... wyrażający się proporcją powierzchni strefy akumulacyjnej do całej powierzchni lodowca (AAR). Wskaźnik ten w odniesieniu do Kesselwandferner wynosi 0,75, dla...
 • ... rozdz. 8). Pośrednie metody obliczania bilansu masy lodowców z wykorzystaniem AAR muszą więc uwzględniać wspomniane zastrzeżenia.
  W opracowaniach modelowych tego typu...
 • ... naturze sytuacja jest jednak bardziej złożona i dla lodowców alpejskich AAR = 0,67 wydaje się właściwszy przy założonej równowadze bilansowej b...
 • ... lodowca (współczynnik AAR zmniejszy się). Każdy lodowiec wykazuje związek pomiędzy AAR a ELA. Współczynnik AAR wykorzystuje się do pośredniego określania reszty...
 • ... naturze sytuacja jest jednak bardziej złożona i dla lodowców alpejskich AAR = 0,67 wydaje się właściwszy przy założonej równowadze bilansowej b...
 • ... strefach wysokościowych. Jeżeli jest on nierównomierny, relację pomiędzy ELA i AAR nie zawsze określa funkcja prostoliniowa (Furbish, Andrews, 1984). Dzieje się...
 • ... dezintegracji przez cielenie). Reakcją na „nadmiar” akumulacji (duże AAR) musi być awans „kompensacyjny” w stronę głębszej wody...
 • ... zależność, w przypadku zerowej reszty bilansowej należy się spodziewać, że AAR będzie równe 0,5, a ELA będzie przebiegać na średniej...
 • ... strefach wysokościowych. Jeżeli jest on nierównomierny, relację pomiędzy ELA i AAR nie zawsze określa funkcja prostoliniowa (Furbish, Andrews, 1984...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego