Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
gospodarczego, chociaż, jak już podkreślałem, poszukiwanie efektywności gospodarczej wciąż pozostaje niezmiernie ważne.
Niniejszy tekst, odzwierciedlający stan moich rozważań na temat rozwoju, wynika w dużym stopniu z uczestnictwa, począwszy od 1970 r., w pracach, które doprowadziły do skrystalizowania i rozpowszenienia pojęcia ekorozwoju i alternatywnego rozwoju, w ONZ i w Międzynarodowej Fundacji Alternatywnego Rozwoju (IFDA).
Przed przystąpieniem do właściwego tematu pragnę podkreślić ciągłość istniejącą między moimi pracami nad ekorozwojem a bogatą i wszechstronną dyskusją prowadzoną na temat rozwoju w Polsce w latach 1956-1968. Mam na myśli wspólne seminarium Kaleckiego, Langego i Bobrowskiego poświęcone badaniom porównawczym nad funkcjonowaniem różnych gospodarek, prowadzone w ich
gospodarczego, chociaż, jak już podkreślałem, poszukiwanie efektywności gospodarczej wciąż pozostaje niezmiernie ważne. <br>Niniejszy tekst, odzwierciedlający stan moich rozważań na temat rozwoju, wynika w dużym stopniu z uczestnictwa, począwszy od 1970 r., w pracach, które doprowadziły do skrystalizowania i rozpowszenienia pojęcia ekorozwoju i alternatywnego rozwoju, w ONZ i w Międzynarodowej Fundacji Alternatywnego Rozwoju (IFDA). <br>Przed przystąpieniem do właściwego tematu pragnę podkreślić ciągłość istniejącą między moimi pracami nad ekorozwojem a bogatą i wszechstronną dyskusją prowadzoną na temat rozwoju w Polsce w latach 1956-1968. Mam na myśli wspólne seminarium Kaleckiego, Langego i Bobrowskiego poświęcone badaniom porównawczym nad funkcjonowaniem różnych gospodarek, prowadzone w ich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego