Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
równoważnej grupie addytywnej) dla B = 0.
Wyprowadziliśmy w ten sposób z zasady względności transformację Galileusza (dla
B = 0), transformację Lorentza (dla B > 0) i transformację euklidesową (dla B <0).
Rozstrzygnięcie, która z tych trzech możliwości jest faktycznie realizowana w otaczającym nas świecie, może nastąpić tylko na drodze doświadczalnej. Transformacja euklidesowa (B <0) jako symetria czasu i przestrzeni jest w rzeczywistym świecie wykluczona, gdyż pozwalałaby ona przy przejściu od jednego układu do drugiego zmienić kierunek upływu czasu, co jest jawnie sprzeczne z tym, co obserwujemy (upływ czasu, w każdym razie w dotychczas dostępnych obserwacjach, ma ściśle określony i niezmienny kierunek).
Jak wiemy
równoważnej grupie addytywnej) dla B = 0. <br>Wyprowadziliśmy w ten sposób z zasady względności transformację Galileusza (dla <br>B = 0), transformację Lorentza (dla B > 0) i transformację euklidesową (dla B &lt;0). <br>Rozstrzygnięcie, która z tych trzech możliwości jest faktycznie realizowana w otaczającym nas świecie, może nastąpić tylko na drodze doświadczalnej. Transformacja euklidesowa (B &lt;0) jako symetria czasu i przestrzeni jest w rzeczywistym świecie wykluczona, gdyż pozwalałaby ona przy przejściu od jednego układu do drugiego zmienić kierunek upływu czasu, co jest jawnie sprzeczne z tym, co obserwujemy (upływ czasu, w każdym razie w dotychczas dostępnych obserwacjach, ma ściśle określony i niezmienny kierunek). <br>Jak wiemy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego