Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: ulotki polityczne
Rok: 2000
WRG
Chcemy Warszawy Bezpiecznej - Przejezdnej - Nowoczesnej - Przyjaznej
Komitet Lokalny Porozumienia WRG
Warszawa Ursynów
02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 6
tel/fax 641-19-15

Chcemy Warszawy Bezpiecznej - Przejezdnej - Nowoczesnej - Przyjaznej!
Pełniącej funkcję stolicy Mazowsza, stolicy Polski, zdolnej do udźwignięcia zadań Europejskiej Metropolii, ponad podziałami politycznymi i sporami partyjnymi.
Chcemy Warszawy Bezpiecznej!
( broniącej przed przestępcą
( chroniącej przed naruszaniem przepisów porządkowych
( eliminującej zagrożenia wynikające ze złego stanu sieci i instalacji miejskich
( zapewniającej szybką i skuteczną pomoc w przypadkach losowych
Chcemy Warszawy Przejezdnej!
( otwierającej swobodny przejazd przez miasto i udrażniającej jego centrum
( tworzącej sprawne lokalne, regionalne, i krajowe powiązania komunikacyjne
( łączącej systemem przepraw mostowych
WRG<br>Chcemy Warszawy Bezpiecznej - Przejezdnej - Nowoczesnej - Przyjaznej<br>Komitet Lokalny Porozumienia WRG<br>Warszawa Ursynów<br>02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 6<br>tel/fax 641-19-15<br><br>&lt;hi&gt;Chcemy Warszawy Bezpiecznej - Przejezdnej - Nowoczesnej - Przyjaznej!&lt;/&gt;<br>Pełniącej funkcję stolicy Mazowsza, stolicy Polski, zdolnej do udźwignięcia zadań Europejskiej Metropolii, ponad podziałami politycznymi i sporami partyjnymi.<br>Chcemy Warszawy &lt;hi&gt;Bezpiecznej!&lt;/&gt;<br>( broniącej przed przestępcą<br>( chroniącej przed naruszaniem przepisów porządkowych<br>( eliminującej zagrożenia wynikające ze złego stanu sieci i instalacji miejskich <br>( zapewniającej szybką i skuteczną pomoc w przypadkach losowych<br>Chcemy Warszawy &lt;hi&gt;Przejezdnej!&lt;/&gt;<br>( otwierającej swobodny przejazd przez miasto i udrażniającej jego centrum <br>( tworzącej sprawne lokalne, regionalne, i krajowe powiązania komunikacyjne <br>( łączącej systemem przepraw mostowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego