Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
chytrą i chciwą Włoszkę za wywiezienie z Polski niezmiernych skarbów. W miarę jak rosła biała legenda Barbary Radziwiłłówny, coraz bardziej czerniał portret jej domniemanej prześladowczyni.
Konwencja baśniowa dopuszcza jedynie te dwa kolory.
Wymogi "czarnej legendy" nie zezwalają dostrzegać jakichkolwiek pozytywnych cech w ofiarach. W okresie zaborów historykom udało się oczyścić Bonę jedynie z zarzutu trucicielstwa.
W dwudziestoleciu międzywojennym w sukurs nieszczęsnej królowej, która po powrocie do Włoch sama padła ofiarą trucizny, pośpieszył Władysław Pociecha. Pisał on w Polskim słowniku biograficznym (1936), że Bona na skutek propagandy habsburgskiej, rozsiewającej plotki o jej trucicielstwie, "urosła do symbolu zła gubiącego Polskę". Złośliwi koledzy twierdzili
chytrą i chciwą Włoszkę za wywiezienie z Polski niezmiernych skarbów. W miarę jak rosła biała legenda Barbary Radziwiłłówny, coraz bardziej czerniał portret jej domniemanej prześladowczyni.<br>Konwencja baśniowa dopuszcza jedynie te dwa kolory.<br>Wymogi "czarnej legendy" nie zezwalają dostrzegać jakichkolwiek pozytywnych cech w ofiarach. W okresie zaborów historykom udało się oczyścić Bonę jedynie z zarzutu trucicielstwa.<br>W dwudziestoleciu międzywojennym w sukurs nieszczęsnej królowej, która po powrocie do Włoch sama padła ofiarą trucizny, pośpieszył Władysław Pociecha. Pisał on w Polskim słowniku biograficznym (1936), że Bona na skutek propagandy habsburgskiej, rozsiewającej plotki o jej trucicielstwie, "urosła do symbolu zła gubiącego Polskę". Złośliwi koledzy twierdzili
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego