Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Postęp Fizyki
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
można mianowicie pokazać, że zjawisko echa jest równoważne konstruktywnej interferencji wielu fal cząstkowych przechodzących przez jądro i przechodzących obok niego. Jeżeli zewnętrzna liczba falowa wynosi k, a wewnętrzna K

Ponieważ (K - k) jest malejącą funkcją energii zatem deltal przechodzi tu przez wartość malejąc, gdy E rośnie, co jest charakterystyczne dla Echa.
Możemy teraz zapytać, jak zmienia się energia, przy której występują maksima echa, gdy zmienia się liczba masowa A jądra. (K - k) jest malejącą funkcją energii, gdy zatem A rośnie i wraz z nią rośnie R, (K - k) musi maleć, a zatem energia musi wzrastać. To zachowanie się maksimów przekroju czynnego
można mianowicie pokazać, że zjawisko echa jest równoważne konstruktywnej interferencji wielu fal cząstkowych przechodzących przez jądro i przechodzących obok niego. Jeżeli zewnętrzna liczba falowa wynosi k, a wewnętrzna K <br>&lt;gap&gt; <br>&lt;page nr= 62&gt; Ponieważ (K - k) jest malejącą funkcją energii zatem deltal przechodzi tu przez wartość &lt;gap&gt; malejąc, gdy E rośnie, co jest charakterystyczne dla Echa.<br>Możemy teraz zapytać, jak zmienia się energia, przy której występują maksima echa, gdy zmienia się liczba masowa A jądra. (K - k) jest malejącą funkcją energii, gdy zatem A rośnie i wraz z nią rośnie R, (K - k) musi maleć, a zatem energia musi wzrastać. To zachowanie się maksimów przekroju czynnego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego