Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 01.05
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
Agory Anna Borys-Karwacka.
Właśnie na analizach Polskich Sieci Elektroenergetycznych i Stoenu ma być oparta opinia biegłych dotycząca nagrania słynnej rozmowy Adama Michnika z Lwem Rywinem - pisze "Życie Warszawy". Opinię taką zamówił sąd, przed którym toczy się proces Rywina.
Według informacji "ŻW" analizy, które PSE i Stoen przekazały już Instytutowi Ekspertyz Sądowych w Krakowie, mogą sugerować, że nagrania były wcześniej montowane. Pojawiają się na nich bowiem wahania częstotliwości pola sieci elektroenergetycznej, niespotykane przy normalnej pracy urządzeń i mogące być efektem kilkakrotnego przegrywania taśm.
Wiarygodność nagrania zakwestionowali adwokaci Rywina, wskazując, że na zapisie cyfrowym w pewnym fragmencie rozmowy słychać słowo "ale", podczas
Agory&lt;/&gt; &lt;name type="person"&gt;Anna Borys-Karwacka&lt;/&gt;.&lt;/&gt;<br>Właśnie na analizach &lt;name type="org"&gt;Polskich Sieci Elektroenergetycznych&lt;/&gt; i &lt;name type="org"&gt;Stoenu&lt;/&gt; ma być oparta opinia biegłych dotycząca nagrania słynnej rozmowy &lt;name type="person"&gt;Adama Michnika&lt;/&gt; z &lt;name type="person"&gt;Lwem Rywinem&lt;/&gt; - pisze &lt;name type="tit"&gt;"Życie Warszawy"&lt;/&gt;. Opinię taką zamówił sąd, przed którym toczy się proces &lt;name type="person"&gt;Rywina&lt;/&gt;.<br>Według informacji &lt;name type="tit"&gt;"ŻW"&lt;/&gt; analizy, które &lt;name type="org"&gt;PSE&lt;/&gt; i &lt;name type="org"&gt;Stoen&lt;/&gt; przekazały już &lt;name type="org"&gt;Instytutowi Ekspertyz Sądowych&lt;/&gt; w &lt;name type="place"&gt;Krakowie&lt;/&gt;, mogą sugerować, że nagrania były wcześniej montowane. Pojawiają się na nich bowiem wahania częstotliwości pola sieci elektroenergetycznej, niespotykane przy normalnej pracy urządzeń i mogące być efektem kilkakrotnego przegrywania taśm.<br>Wiarygodność nagrania zakwestionowali adwokaci &lt;name type="person"&gt;Rywina&lt;/&gt;, wskazując, że na zapisie cyfrowym w pewnym fragmencie rozmowy słychać słowo &lt;q&gt;"ale"&lt;/&gt;, podczas
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego