Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
podstawą strategii ruchu robotniczego w walce o zmianę ustroju. Optymistyczne przekonanie marksistów o harmonijnej naturze stosunków społecznych w systemie opartym na społecznej własności środków produkcji nie znalazło jednak potwierdzenia w krajach "realnego socjalizmu". Powstały w tym systemie nowe formy zniewolenia, o wiele bardziej dotkliwe i tragiczne dla jednostek i społeczeństw. Eksperyment komunistyczny został odrzucony. Obecnie jesteśmy świadkami powrotu do sprawdzonych form organizacji życia gospodarczego i społecznego.

7. Wybitni polscy ekonomiści

Na zakończenie prezentacji głównych nurtów ekonomii warto wspomnieć o dwu polskich teoretykach, którzy mają światową renomę; są to: Michał Kalecki (1899-1970) i Oskar Lange (1904-1965).
Zainteresowania badawcze M. Kaleckiego
podstawą strategii ruchu robotniczego w walce o zmianę ustroju. Optymistyczne przekonanie marksistów o harmonijnej naturze stosunków społecznych w systemie opartym na społecznej własności środków produkcji nie znalazło jednak potwierdzenia w krajach "realnego socjalizmu". Powstały w tym systemie nowe formy zniewolenia, o wiele bardziej dotkliwe i tragiczne dla jednostek i społeczeństw. Eksperyment komunistyczny został odrzucony. Obecnie jesteśmy świadkami powrotu do sprawdzonych form organizacji życia gospodarczego i społecznego.<br><br>&lt;tit&gt;7. Wybitni polscy ekonomiści&lt;/&gt;<br><br>Na zakończenie prezentacji głównych nurtów ekonomii warto wspomnieć o dwu polskich teoretykach, którzy mają światową renomę; są to: Michał Kalecki (1899-1970) i Oskar Lange (1904-1965).<br>Zainteresowania badawcze M. Kaleckiego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego