Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
nie prowadzi
do zmiany w świadomości, dzięki której można "ujrzeć" rzeczywistość jako
'absolutnie sprzeczną samotożsamość'. Taka analiza jest jedynie wyciąganiem
wniosków z metafizycznych przesłanek 'logiki paradoksu'.
Dahui uważał, że komentarze do koanów kryją w sobie wiele pułapek,
ponieważ czytelnik łatwo daje się wciągnąć w analizę źródeł ukrytych cytatów
czy metafor. Erudycja, wyrafinowany styl, bogactwo porównań i piękno
poezji przesłaniają intencje Zhaozhou, który starał się uświadomić uczniom,
że tylko porzucenie "zbierania i wybierania" (dyskursywnego myślenia)
prowadzi do przekroczenia dualizmu wszelkich przeciwnych i przeciwstawnych
pojęć. Uczniowie często uczyli się na pamięć 'wersów komentujących' ze
zbiorów koanów lub też koncentrowali się na tropieniu ukrytych
nie prowadzi <br>do zmiany w świadomości, dzięki której można "ujrzeć" rzeczywistość jako <br>'absolutnie sprzeczną samotożsamość'. Taka analiza jest jedynie wyciąganiem <br>wniosków z metafizycznych przesłanek 'logiki paradoksu'. <br>Dahui uważał, że komentarze do koanów kryją w sobie wiele pułapek, <br>ponieważ czytelnik łatwo daje się wciągnąć w analizę źródeł ukrytych cytatów <br>czy metafor. Erudycja, wyrafinowany styl, bogactwo porównań i piękno <br>poezji przesłaniają intencje Zhaozhou, który starał się uświadomić uczniom, <br>że tylko porzucenie "zbierania i wybierania" (dyskursywnego myślenia) <br>prowadzi do przekroczenia dualizmu wszelkich przeciwnych i przeciwstawnych <br>pojęć. Uczniowie często uczyli się na pamięć 'wersów komentujących' ze <br>zbiorów koanów lub też koncentrowali się na tropieniu ukrytych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego