Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczykowa Alina
Tytuł: Dramat i teatr romantyczny
Rok: 1997
Anglii i osiedleniu się we Włoszech, gdy jego kontakt z Drury Lane był już tylko sporadyczny; w latach 1817-1824 ukończył siedem dramatów.
Utrzymywał jednak, że jego własne sztuki nie powinny być wystawiane - pisał o tym z okazji publikacji Manfreda, którego zresztą określił nie jako dramat, lecz jako "poemat dramatyczny". Formułowana przez Byrona ocena przyczyn klęski współczesnego teatru była zbliżona do cytowanych wyżej opinii Schlegla: winił rygoryzm, narzucający zdecydowany rozdział tragedii od komedii, powodujący w obu tych gatunkach nużącą jednostajność stylu. Giorgio Melchiori sugeruje, że na stosunek Byrona do teatru przełomowy wpływ wywarła włoska opera, a szczególnie często goszczące na tych
Anglii i osiedleniu się we Włoszech, gdy jego kontakt z Drury Lane był już tylko sporadyczny; w latach 1817-1824 ukończył siedem dramatów.<br>Utrzymywał jednak, że jego własne sztuki nie powinny być wystawiane - pisał o tym z okazji publikacji Manfreda, którego zresztą określił nie jako dramat, lecz jako "poemat dramatyczny". Formułowana przez Byrona ocena przyczyn klęski współczesnego teatru była zbliżona do cytowanych wyżej opinii Schlegla: winił rygoryzm, narzucający zdecydowany rozdział tragedii od komedii, powodujący w obu tych gatunkach nużącą jednostajność stylu. Giorgio Melchiori sugeruje, że na stosunek Byrona do teatru przełomowy wpływ wywarła włoska opera, a szczególnie często goszczące na tych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego