Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 400-401
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1981
publikacji - maszyny do pisania, powielacze, farby, papier itp.
Ad 3: Zatrzymania dokonywane były najczęściej w związku z odbywaniem narad różnego rodzaju aktywu kierowniczego organizacji antysocjalistycznych lub "komitetów redakcyjnych" nielegalnych wydawnictw. Zatrzymywane były osoby, które powielały, drukowały lub kolportowały nielegalne publikacje, lub je posiadały. Zatrzymani byli osadzani w aresztach komend MO. Funkcjonariusze SB przeprowadzali, lub usiłowali przeprowadzić z nimi rozmowy wyjaśniająco-uświadamiające, nie przynoszące najczęściej żadnego skutku. Zatrzymanych wypuszczano na wolność z reguły przed upływem 48 godzin. W wyjątkowych przypadkach, jak to miało miejsce w ostatnich dniach sierpnia br., co do kilku osób łączny czas zatrzymania przekroczył ustawowy termin. Kilku czołowych działaczy
publikacji - maszyny do pisania, powielacze, farby, papier itp.<br>Ad 3: Zatrzymania dokonywane były najczęściej w związku z odbywaniem narad różnego rodzaju aktywu kierowniczego organizacji antysocjalistycznych lub "komitetów redakcyjnych" nielegalnych wydawnictw. Zatrzymywane były osoby, które powielały, drukowały lub kolportowały nielegalne publikacje, lub je posiadały. Zatrzymani byli osadzani w aresztach komend MO. Funkcjonariusze SB przeprowadzali, lub usiłowali przeprowadzić z nimi rozmowy wyjaśniająco-uświadamiające, nie przynoszące najczęściej żadnego skutku. Zatrzymanych wypuszczano na wolność z reguły przed upływem 48 godzin. W wyjątkowych przypadkach, jak to miało miejsce w ostatnich dniach sierpnia br., co do kilku osób łączny czas zatrzymania przekroczył ustawowy termin. Kilku czołowych działaczy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego