Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 4
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
1997 r. W związku z przeznaczeniem przez gminy Poronin i Biały Dunajec znacznych sum z otrzymanych funduszy na usuwanie skutków powodzi i zdecydowaną postawą hipotecznych właścicieli terenu, przez który przebiegała droga dojazdowa do mostu i osiedla Golocki, jedynym rozwiązaniem umożliwiającym remont mostu i wykorzystanie funduszy stało się wykupienie terenu.
* Członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostali przez Zarząd Gminy Poronin upoważnieni do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrolowane będzie głównie przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz realizacja uchwał rady gminy w sprawie: usytuowania punktów sprzedaży i zasad sprzedaży napojów alkoholowych.
* Rozstrzygnięty został przetarg na wykonywanie usług zbiórki i
1997 r. W związku z przeznaczeniem przez gminy Poronin i Biały Dunajec znacznych sum z otrzymanych funduszy na usuwanie skutków powodzi i zdecydowaną postawą hipotecznych właścicieli terenu, przez który przebiegała droga dojazdowa do mostu i osiedla Golocki, jedynym rozwiązaniem umożliwiającym remont mostu i wykorzystanie funduszy stało się wykupienie terenu.<br>* Członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostali przez Zarząd Gminy Poronin upoważnieni do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrolowane będzie głównie przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz realizacja uchwał rady gminy w sprawie: usytuowania punktów sprzedaży i zasad sprzedaży napojów alkoholowych.<br>* Rozstrzygnięty został przetarg na wykonywanie usług zbiórki i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego